Ženské rodinné konstelace

Komu je kurz určen?

Ženám, které se chtějí v chráněném prostředí čisté ženské energie podívat na skryté vazby ve svých rodinných systémech, které nepříznivě zasahují do jejich života a způsobují jim stres, úzkosti, zdravotní problémy, neustálé konflikty či jiné opakující se těžkosti.

Téma

Traumatické události máme v našich rodinách všichni. Náhlá úmrtí, těžké úrazy a nemoci, potraty, znásilnění, vyloučení z kolektivu, zabavení majetku, gamblerství, alkohol… Pochopení toho, jak takové traumatické události ovlivňují náš život a vazby v rodině přináší moderní metoda rodinných konstelací. S pochopením přichází uvolnění emočních vazeb, viny či břemen, která si neseme z dětství. Výsledkem je velmi výrazná kvalitativní změna vašich vztahů a jednání, protože rodinný systém se stává vyváženým a fungujícím.

Jak se bude pracovat?

Klient si vybere z přítomných účastníků zástupce členů rodiny a postaví z nich prostorový obraz týkající se problému, který řeší. Zástupci pro jednotlivé role (otec, matka, syn, dcera, bratr, strýc, prarodiče, …) vytvoří trojrozměrný diagram, vzájemně propojených zástupců, který je vnitřním obrazem klienta tak, jak jej má zapsán v podvědomí. Zástupci se mohou projevit a pohybovat v prostoru. Klient pozoruje obraz systému zvenku, pohyby a změny v systému. Vedoucí konstelace řeší vyskytující se brzdící toky ve vztazích.

Výsledkem konstelace je jiný vnitřní obraz, uvolnění pnutí ve vztazích a vazbách klienta, což se odrazí v často okamžité změně v jeho reálném životě.

Rozsah

1 den

Termín

31. 01. 2015 — 31. 01. 2015

Kurzovné

1600 Kč vč. DPH

Lektor:

Mgr. Mária Korčeková

Místo konání:

AKTIP Praha 2, Perucká 23

Přihlásit se na seminář »

Co říkají členové klubu

Získávám podněty, sílu a energii na budování vlastních snů. Skvělé setkání!

Marie Poledníková

PřihlášeníRegistrace